Grafický manuál a loga

Užití značky

Informace týkající se definice značky, základní varianty i ostatních variant značky včetně barevného provedení, ochranných zón a minimální velikosti značky naleznete rozřazené podle jednotlivých kapitol grafického manuálu.

 Upozornění: Značku a obchodní jméno Grumant s.r.o. předložte před publikováním či veřejnou prezentací ke schválení. Značka je chráněna ochrannou známkou a lze ji použít jen způsobem definovaným na stránkách grafického manuálu.