Přístroje pro seřizování

Vyšší produktivita a větší kvalita, bohatství skryté v seřizovacím přístroji

Umíte si představit, že půjdete na operaci k chirurgovi, který místo moderního vybavení, používá na operačním sále jen rezavou sekeru, starou pilku na železo a léta používané kuchyňské nože? Určitě NE. A tak je to zajisté správně.

Jistě si uvědomujete, že díky nemožnosti kontrolovat rozměry nástrojů, což je dáno absencí kvalitního seřizovacího stroje, máte 2x – 3x nižší výkony celé výroby a také mnohem vyšší procento zmetkovosti.

Je samozřejmostí, že nabízíme u našich špičkových a moderních nástrojů velmi vysoké rychlosti obrábění, a to 200, 300 a dokonce 400m za minutu. To vše v závislosti na okolnostech. Fatálními se při takových rychlostech mohou stát i sebemenší vibrace. Proto je třeba pamatovat na „magické“ číslo 0,02 mm. V případě, že dochází k větším radiálním vibracím u takto moderních rotačních nástrojů ze slinutého karbidu, je třeba proces obrábění zastavit. Nutností je nástroj opravit nebo vyměnit, riskovali bychom totiž rychlé opotřebení nebo jeho zlomení. Všem těmto nepříjemnostem je možné se vyhnout, protože právě k tomu slouží seřizovací přístroj.

Fakt, že velké množství našich zákazníků nemá tento přístroj zavedený ve výrobě, považujeme za nepříliš šťastný. Tento přístroj totiž vytváří Vaše dobré jméno. Je zárukou produktivní a kvalitně vedené výroby a také jasnou ukázkou moderního pojetí strojní výroby. Díky němu můžete i Vy používat chirurgický nůž namísto tupé sekery.

Pokud je používán tzv. „seřizovák“ je eliminováno používání poškozených a křivých upínačů, stejně tak, jako skrytě deformovaných těles nástrojů. V případě, že tento přístroj nepoužíváte, je velice těžké dosáhnout moderní a kvalitní výroby.

Naši dodavatelé nám poskytují moderní, špičkové nástroje z tvrdého kovu, které Vám zaručí kvalitu a jsou geometricky naprosto přesné. Díky tomu jsme schopni zaručit dlouhé řezné časy bez výměny řezných elementů.

Zkuste si představit, co se stane s velmi tvrdou a zároveň velmi křehkou břitovou destičkou při řezné rychlosti 100 až 400m/min, která má velkou radiální odchylku nebo jedna i více destiček ještě vyčnívá z řady jiných destiček v axiálním směru z důvodů tzv. „skryté bouračky“ - nabourání nástroje, které nikdo nenahlásil. Jak je známo, průšvih nemá viníka.

Vznikají problémy s rychlým opotřebením a nelogickým ulomením řezných elementů nástrojů. Důsledkem toho je mylné zhodnocení , že vše je způsobeno nekvalitním nástrojem, přičemž se zákonitě zhoršují řezné podmínky a produktivita.

Žádný druh slinutého karbidu nevyřeší problémy s křivými a poškozenými tělesy a upínači, taktéž při nešikovném a nesprávném usazení TK destiček nebo při vymačkaných weldonových upínačích. Těmto problémům může předejít kvalitní a ověřený seřizovací přístroj. Je třeba si uvědomit, že řezné rychlosti nástrojů ze slinutého karbidu byly před 20 lety na úplně jiné úrovni a dnes je lze označit za těžce prodělečné.

 

Poškozené nástroje ve výrobě

" Věnujte pozornost svým nástrojům ve výrobě, uspoříte i několik desítek procent vašeho rozpočtu na nástroje. Problémy, se kterými se u našich zákazníků často setkáváme najdete v tabulce dole."

 

Příklady komplikací vyplívajících s používání poškozených nástrojů:

Definice problému při absenci seřizovacího přístroje Důsledek
Neprovádí se vstupní a pravidelná kontrola těles a upínačů. Do výroby se lehce dostanou vadná nebo poškozená tělesa. Zvýšené vibrace ničí řezné části TK nástrojů a posléze zvyšují náklady. Zvyšuje se opotřebení vřeten CNC strojů. Obsluha snižuje řezné parametry, aby přecházela selhání strojů.
Zvyšuje se procento zmetkovosti produktů. Pouze jeden deformovaný upínač může způsobovat vysoké procento zmetků ve výrobě. Zaručeně dochází ke zvyšování nákladů výroby a ta se stává prodělečnou.
V případě, že se obsluha domnívá, že nástroje nejsou v pořádku, tak plošně snižuje řezné podmínky, aby předcházela tvorbě zmetků. Klesá produktivita a zisk společnosti. Výroba se prodražuje a výrobky jsou neprodejné. Nízké výkony nejsou hrazeny a konkurence získává výhodu. Hrozí velké riziko bankrotu.
V případě, že nevlastníte měřicí přístroj, musíte nástrojem najíždět na CNC stroji ručně Žádná strojírenská společnost si nemůže dovolit luxus v podobě ztráty času. Myšleno ztráty času při manipulaci. Společnost netvoří zisky z manipulačních výkonů, ale z času, který je investován do produktivního obrábění.