Seřizovací přístroje BMD 500v

Seřizovací přístroje modelové řady BMD 500v jsou určeny především pro seřizování rotačních nástrojů obráběcích center.

Volitelné parametry těchto seřizovacích přístrojů umožňují sestavit pro zákazníka přesně tu variantu, kterou potřebuje. Pro všechny varianty bude společná ocelová robustní struktura mechanické části seřizovacího přístroje zajišťující nejvyšší přesnost seřízení nástrojů a použití vybraných prověřených komponent světových výrobců. Vývoj, výroba, montáž a servis těchto seřizovacích přístrojů se uskutečňuje v Teplicích v České republice, která je od r. 2004 členem EU.

Základnu přístroje tvoří extra tuhý ocelový uzavřený profil na jehož broušené horní ploše jsou uložena lineární přímočará vedení a ložiska souřadnice X. Tato ložiska jsou spojená se základnou pro sloup vertikálního pojezdu v souřadnici Z. Posuv v ose Z je realizován stejným typem ložisek jako v ose X. Pohyblivé části křížových saní tj. vedení X i Z jsou kryty pásky o šíři 20 mm, které nevyžadují údržbu, mají téměř neomezenou životnost a poskytují spolu se způsobem krytování nejchoulostivější části přístroje dobrou ochranu proti mechanickému poškození.

Posuv v souřadnicích X a Z je odměřován lineárními optoelektronickými snímači.

Oba tyto posuvy jsou motorické. Pohony jsou řešeny bezkartáčovými přímo programovatelnými servomotory pro rychloposuvy i přesné polohování obou saní. To se uskutečňuje pomocí ložisek odvalujících se po hladkých broušených tyčích. Toto spojení vylučuje jakékoliv nebezpečí úrazu či poškození přístroje nebo nástroje.

Minimální měřitelný pojezd vertikálně uspořádaných křížových saní seřizovacího přístroje tzv. rozlišení je 0.001 mm. Vertikální uspořádání saní je zachyceno v názvu přístroje indexem v .

Unikátní řešení ovládacího panelu, ze kterého jsou spouštěny všechny funkce přístroje a ve kterém je umístěna i kontrolní jednotka kamery, obsluhu přístroje nadchne. Rychloposuvy a přesné polohování se uskutečňují prostřednictvím stejných točítek, které jsou umístěny vedle sebe na otočném panelu. Otočný panel může být obsluhou přemístěn v kterémkoliv okamžiku do nejvýhodnější pozice.

Start přístroje usnadňuje automatické přejetí referencí po zapnutí.

Seřizovací přístroje  jsou krytovány tvarovanými ocelovými plechy, povrchově upravenými práškovou technologií. Taková povrchová úprava výborně odolává náročnému dílenskému prostředí, ve kterém jsou přístroje nasazeny k použití. Provedení krytování potvrzuje charakter klasického strojírenského produktu špičkové úrovně.

Geometrické parametry každého seřizovacího přístroje jsou ověřeny kalibrační laboratoří a stvrzeny kalibračním protokolem. Kontrolovány jsou parametry házení dutiny vřetena a rovnoběžnosti pojezdu Z s kontrolním trnem vloženým do vřeteníku přístroje. Oba tyto parametry se rozhodující měrou podílí na dosahované přesnosti a opakovatelnosti procesu seřízení nástroje. Opakovatelnost procesu seřízení je v případě seřizování nástrojů důležitější než přesnost přístroje vyjádřená například chybou pozice v jednotlivých osách.

Seřizovací přístroje typu BMD 500v jsou dodávány se stolem. Jedná se o stůl vytvořený pouze pro tato zařízení tak, aby byly zvýrazněny všechny kladné vlastnosti obsluhy přístroje a jeho příslušenství.

Napájení přístroje je řešeno tak, aby přístroj bylo možno připojit k síti o napětí 110 nebo 240V a kmitočtu 50 resp. 60 Hz.

Seřizovací přístroje jsou standardně dodávány s kalibračním trnem. Trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X – průměr nástroje a Z – délka nástroje.

Tyto souřadnice jsou kontrolovány kalibrační laboratoří.

Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň.

Zaprvé zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů.

Zadruhé představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.

Charakteristika a parametry

 • Elegantní a velmi snadné ovládání přístroje díky servomotorům v osách X a Z 
 • Rychloposuvy i přesné polohování stroje jedním točítkem
 • Modulární koncept s volbou max souřadnic od 500 mm do 1200 mm
 • Vysoká přesnost a spolehlivost měření i pro nástroje o hmotnosti až 150 kg
 • Výběr tří druhů kamerových systémů
 • Automatické zaměření a vyhodnocení polohy břitu nástroje
 • Brilantně ostrý a velmi jasný obraz na TFT dotykovém monitoru velikosti 12,1" 
 • Širokoúhlý, 20", LCD monitor u přístrojů s PC vybavením
 • Volitelná druhá, odklopná, kamera pro osový pohled na nástroj
 • Automatické najíždění referencí po zapnutí
 • Indexace vřetena po 90°
 • Přesnost přístroje potvrzená kalibrační protokoly
 • Česká průvodní dokumentace domácího výrobce
 • Záruční doba 24 měsíců, servis do 48 hodin

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace