Často kladené dotazy

"Mám stroj s nízkým výkonem, co s tím?"

  • Použijte hrubou zubovou rozteč frézy místo střední (jemné), tzn. méně zubů
  • Pozitivní fréza lépe využívá výkon stroje než negativní
  • Nejprve snižte řeznou rychlost potom teprve posuv stolu P
  • použijte menší frézu a několik průchodů nástroje
  • Snižte hloubku řezu, ap

Jak na hromadění třísek

  • Usnadněte odvádění třísek použitím dostatečného množství řezné kapaliny nebo stlačeného vzduchu a jejich správným nasměrováním
  • Snižte posuv, fz
  • Rozdělte hloubku řezu do několika průchodů
  • Pro hluboké drážky zkuste použít nesousledné frézování
  • Použijte frézy s hrubou zubovou roztečí