Úspory ve výrobě

Tento článek byl publikován v magazínu  Výňatek z rozhovoru pana Romana Dvořáka redaktora časopisu MM Průmyslové spektrum s panem Jiřím Ferencem.

Úspory ve výrobě

Každý zodpovědný technolog by se měl snažit nacházet nejslabší články ve výrobě a ty poté řešit. Dost často bývají ve výrobním provozu dva, tři klíčové velké stroje, jež mohou být doslova brzdou, hlavně s ohledem na výrobní časy. 

Fermat úzce a aktivně spolupracuje se společností Grumant s.r.o., dodavatelem nástrojů a technologických řešení, a to jak ve svých výrobních provozech v Praze, Brně a v Lipníku, tak též u zákazníků, kam Fermat své stroje dodává. Grumantu se jako našemu partnerovi podařilo v naší hostivařské těžké obrobně za 4 měsíce práce snížit celkové časy o 42 %.

K tomu majitel společnosti pan Ferenc uvádí: „Doposud jsme zde měli nástroje Sandvik, jejichž technici byli schopni odladit a minimalizovat časy, kdy byl nástroj v řezu, ale již neoptimalizovali  časy vedlejší. To byla výzva pro specialisty firmy Grumant. Nepřetržitě sledovali celý výrobní provoz haly o rozloze 5000 metrů čtverečních, vše natáčeli na kameru, mapovali veškerý provoz a pohyb a hledali skryté rezervy v době upínání nástrojů, nasazování hlav, výměny řezných destiček, zabývali se skutečnostmi, proč je již obsluha neměla předpřipravené atd. Na základě analýzy musela naše společnost provést celou řadu změn, které však přinesly měsíční úspory ve výši neuvěřitelných 4 milionů korun.“

V současné době řešíme společně s Grumantem zkrácení času u nasazené velké portálky Škoda WPC 32 (délka 17 metrů, výška 3 metry a rozteč mezi stojany 4 metry), jež má nízké otáčky na vřetenu a nedisponuje automatickými hlavami. Obrábí se na ní velký stojan pro horizontální vyvrtávačku obsahující na stovky otvorů. Celý proces trvá kolem 100 hodin. Pokud se však použije nový vřeteník s vysokými otáčkami, vnitřním chlazení a automatickou hlavou, dosáhne se snížení o 65 hodin, tedy o neuvěřitelných 65 % celkových časů.

Jak závěrem říká pan Ferenc: „Pokud jde člověk do detailu a vysleduje celý výrobní i nevýrobní proces, zanalyzuje a navrhne nové řešení, uspoří následně obrovské finance a zvýší svoji konkurenceschopnost, co se týče délky dodávek.“

Vyjádření klienta

Pokud jde člověk do detailu a vysleduje celý výrobní i nevýrobní proces, zanalyzuje a navrhne nové řešení, uspoří následně obrovské finance a zvýší svoji konkurenceschopnost, co se týče délky dodávek.  

Jiří Ferenc - majitel