Enviromentální politika

Grumant a prostředí kolem nás

 

"S plným nasazením minimalizujeme nejen výrobní náklady u Vás, našich zákazníků, ale rovněž se snažíme chovat se při těchto činnostech co nejvíce ekologicky a udržovat kolem sebe zdravé životní prostředí. Naší vizí a zároveň cílem tohoto článku je, abyste se k nám v tomto směru přidali i Vy".

 

V následujícím článku bychom se s Vámi chtěli podělit nejen o naše zkušenosti na konkrétních případech. Vřele přivítáme Vaše případné nápady.

 

Jaké jsou zásady našeho ekologického smýšlení?

 1. Maximálně redukujeme provozní náklady, které nejsou šetrné k životnímu prostředí
 2. Prodej našeho zboží i poskytovaný servis podporujeme v první řadě prostředky, které jsou co nejvíce šetrné k našemu společnému životnímu prostředí. (typ aut, obalové materiály…)
 3. Ochranu životního prostředí, a tedy co nejmenší ekologický dopad našeho podnikání bereme za svou povinnost.

 

Co nás k tomu vede?

Chceme-li prožít dlouhý a hodnotný život, musíme udržovat životní prostředí zdravé a čisté. Požadujeme-li, aby vzduch, který jsme nuceni dýchat nebo voda, kterou jsme nuceni pít, neobsahovaly škodlivé látky, musíme se o to sami svým chováním přičinit. Ochrana životního prostředí by měla být samozřejmou součástí života každého z nás.Stav naší planety nám není lhostejný - chceme ji udržet zdravou a zelenou i pro naše potomky. Naším cílem je ukázat vlastní úsilí a pozitivně motivovat i Vás – nejenom firmy, ale i konkrétní osoby. Jedná se totiž zejména o svědomí každého z nás.

Jednou věcí jsou ekologická řešení, druhou pak ekologické chování. Jak si lze např. vysvětlit situaci, kdy obyvatelé sídliště mají k dispozici kontejnery na tříděný odpad, ale ne všichni je využívají? A proč některé obce odpad „třídí“, ale pak jej vozí na jednu skládku? Proč někteří z nás nejsou schopni svůj velko-objemový či nebezpečný odpad dovézt do sběrného dvora a nechají ho v lese, kde o dva kroky dále vyvěrá křišťálová voda ze studánky? Proč někteří lidé v zimě topí plastovými lahvemi ale zároveň permanentně větrají pootevřeným oknem?

 

Jaké konkrétní ekologické kroky jsme u nás v Grumantu realizovali?

Žijeme a myslíme ekologicky a proto i naše nová budova s kancelářemi a skladem, kam jsme se přestěhovali v srpnu 2011, je tzv. zelená. Oproti běžným budovám je totiž výrazně méně energeticky náročná -byla postavena tak, aby životní prostředí negativně ovlivňovala mnohem méně než jiné budovy obdobné velikosti a účelu. Spotřeba energií v porovnání s klasickými prostorami staré městské zástavby, které jsme využívali do té doby, dramaticky poklesla a to zejména díky následujícím klíčovým opatřením:

 

 • Celkem 94 oken zajišťuje dostatek přirozeného světla po celý den – méně svítíme, z čehož plyne úspora elektrické energie.
 • Okna jsou plastová s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Moderní mechanismy otevírání mají 3 polohy a to včetně kapilárního větrání. Skla jsou opatřena speciální reflexní fólií, která v horkých letních dnech výrazně snižuje přehřívání budovy. To přispívá ke zvýšení komfortu našich pracovníků, protože se snižuje potřeba klimatizování a výskyt s ní spojených negativních jevů jako je častá nemocnost, alergické projevy, revmatické bolesti apod.. Všechna tato opatření navíc výrazně přispívají k úspoře energií – v zimě za vytápění a v létě za chlazení.
 • K osvětlení používáme pouze energeticky úsporných zdrojů světla s volitelnou intenzitou, regulovanou přesně dle potřeb každého z úseků naší budovy, což přináší další úspory, rovnající se cca 30% výchozích hodnot.
 • Vytápění budovy při venkovní teplotě alespoň 12°C zajišťuje tepelné čerpadlo (voda-vzduch), při nižších teplotách pak kondenzační plynový kotel s účinností až 110%, který je navíc využíván celoročně k ohřevu teplé vody.
 • Používáme inteligentní systém regulace teploty vzduchu, řízený nezávisle pro každou místnost budovy.
 • Přestože naše budova, která byla postavena v roce 2008, již v době našeho přistěhování bohatě splňovala současné přísné normy na zateplení vnějších obvodových zdí (pláště), provedli jsme dodatečnou izolaci na bázi polystyrenu o síle 100 mm. Spočítali jsme si, že toto extra zateplení nám každým dnem přináší další peněžité úspory, ale především značné snížení emisi CO2 (až cca o 50%), produkovaných vytápěním či chlazením a toto je pro nás velíce důležité.
 • Abychom ještě více snížili emise i náklady, vznikající v průběhu zimního období vytápěním prostor budovy, vyřešili jsme výměnu vzduchu (větrání) uvnitř objektu instalací 5-ti ks lokálních rekuperačních jednotek Lo-Carbon (video) Každá z těchto jednotek je schopna vyměnit až 55m3/h vydýchaného vzduchu za čerstvý a to s účinností až 90%. Příkon ventilátoru je přitom pouhých 25W, což je zanedbatelné oproti nákladům na topení, které je nutno vynaložit při konvenčním způsobu větrání (otevírání oken).
 • Spodní část všech vchodových dveří, vč. přístupu do skladu a nouzových východů, jsme opatřili spec. prachovou a těsnicí lištou, která zamezuje úniku tepla během chladných období. Na velkoplošná vrata do skladu jsme navíc instalovali zateplené rolety, které eliminují až 2/3 úniku tepla oproti vratům nezatepleným.
 • Uvědomujeme si, že každý papír, který nám projde pod rukama, byl kdysi součástí živého stromu - list papíru vers. list stromu s jeho jedinečnou schopností přeměny CO2 na kyslík. Ke snížení spotřeby papíru máme dobrý lék:pracovní místa v kancelářích jsme vybavili přídavnými širokoúhlými LCD monitory, na nichž si naši pracovníci pohodlně zobrazí obsahy Vašich e-mailů, objednávek, poptávek atd., a to aniž by byli nuceni „překlikávat“ od rozdělané práce, nebo tyto dokumenty tisknout na papír. Maximum informací je tak zpracováno pouze elektronicky. Dva monitory umístěné vedle sebe dávají možnost mít vše před očima a neplýtvat přitom papírem. Toto opatření nejenže odlehčuje očím zaměstnanců a snižuje jejich únavu, ale podle našich zjištění zároveň také výrazně zvyšuje produktivitu práce.

 

 

 • V naší centrále máme velkou místnost zařízenou jako jídelnu vč. kuchyně, kde je vše potřebné pro chvíle příjemného odpočinku, k vypití kávy, svačení, přípravě oběda atp.. Tuto místnost pravidelně využívá cca polovina pracovníků centrály. Neztrácejí tak čas během cesty „za potravou“ do restaurace a pokud se nad tím zamyslíme, jednoznačně tak přispívají k šetření životního prostředí i svého zdraví - odpadají emise (do restaurace by se pravděpodobně dopravili auty) a chrání své žaludky od nástrah a „překvapení“ veřejného stravovaní. Podobnou, jen o málo menší místnost máme i v prostorách skladu, aby stejnou možnost měli též pracovníci skladu.

 

 • Veškerý obalový materiál, v němž od nás obdržíte Vaše zboží, je z recyklovaného papíru a svými rozměry v max. možné míře odpovídá velikosti objednávky. Používáme více než 10 základních obalových rozměrů.
 • Náš odpad recyklujeme. V budově najdete koše na tříděný odpad.
 • Naše společnost expanduje - v místě našeho sídla stavíme novou skladovou budovu. Přestože jde o čistě skladové prostory, jsou projektovány zcela v duchu výše uvedeného. Budova je vybavena tepelným čerpadlem, využívaným dle ročního období k topení i chlazení, plášť má oproti standardnímu provedení zvětšenou tloušťku a je o cca 30% silněji zateplený, nežli je předepsáno dnešními přísnými normami a nároky na zateplení novostaveb. Přínos těchto opatření je jednoznačný – nižší ekologická stopa i snížení provozních nákladů. Kolem nové budovy je položena zatravňovací dlažba, aby se dešťové srážky přirozeně vsakovaly do půdy a neztrácely se zbytečně v dešťové kanalizaci.

 

 • Je známo, že vozidla se svojí produkcí CO2, patří mezi hlavní znečišťovatele ovzduší a že silniční doprava jako taková intenzivně přispívá ke globálním klimatickým změnám. Proto jsme se rozhodli, že náš vozový park bude z většiny tvořen relativně malými vozidly (Škoda Octavia a Ford Focus), vybavenými moderními a úspornými dieselovými motory o obsahu 1,6l s funkcí START-STOP, vykazujícími spotřebu paliva 4,2l/100km a objem CO2 109g/km. Ve srovnání se staršími či většími vozy, které běžně produkují více než 140g CO2/km je to o více než 22 % emisí méně.

Výše zmíněná opatření, tento koncept našeho ekologického uvažování i kroky které jsme učinili a ty které činíme, nám pomáhají řešit a výrazně snižovat ekologické dopady našeho podnikání.

Rádi bychom, aby se naše počínání v oblasti ekologie stalo malou inspirací k podobně ekologickému smýšlení Vás, našich obchodních partnerů i konkurentů. Přáli bychom si, aby se ekologické smýšlení stalo běžnou záležitostí v celé naší společnosti. A i když jsme si plně vědomi skutečnosti, že naše ekologické přesvědčení a snahy jsou jen jakousi jedinou „kapkou v moři“, zároveň víme, že moře i oceány se skládají právě a jen z tisíců takto malých kapek. Ale pokud jich bude přibývat, přinese to výrazný společný užitek nám všem, našim potomkům i dalším generacím. Podívejte se např. na některé vrcholky krásných českých hor, které se po odsíření elektráren vrací k životu a které nás dnes vesele vítají mladými smrčky, vyrůstajícími po boku mrtvých „obelisků“ - stromů, které jsme v minulosti zničili našim bezohledným ekologickým chováním.

Snažme se pracovat moderně a efektivně, ale zbytečně přitom neplýtvat přírodními zdroji. Byli bychom rádi, kdybyste i Vy přemýšleli o svých obchodních partnerech v širších souvislostech a spolupracovali s těmi, pro které není hlavní a často jedinou prioritou vlastní osobní prospěch,ale kterým jde o další hodnoty, mezi nimiž má ochrana životního prostředí své neodmyslitelné místo a pro které se stala neodmyslitelnou součástí firemní politiky.

 

Ve většině současných strojírenských provozů výrobní povahy je mnoho cest k úsporám. Rádi se s Vámi podělíme o své zkušenosti a pomůžeme Vám navrhnout nejlepší řešení, které přinese úspory nejen finanční, ale které bude zároveň šetrné z pohledu ekologie. Necháte-li si námi zpracovat nezávazný audit zvolených technologií, nástrojů a procesů používaných ve Vaší výrobě, budete mile překvapeni, kolik rezerv je všude kolem Vás.

 

Tým pracovníků Grumant s.r.o.