Reference

UNITECH-KOVO s. r.o. je moderní, dynamicky se rozvíjející firma, která vznikla v roce 2004 transformací prosperující firmy Zdenek Zapletal - Unitech. Za osmnáct let působení jak původní firmy tak nové společnosti si našla široké uplatnění v oboru kovovýroby a strojního obrábění.

Prioritou naší společnosti je výroba nástrojů a pomocných přípravků, se kterými máme bohaté zkušenosti. Vyrábíme části tažných a střižných nástrojů, pomocných a upínacích přípravků, strojních rotačních i nerotačních dílů jak pro letecký a automobilový průmysl, tak pro jiná odvětví strojírenství.

Cílem společnosti je zastávat významné místo mezi seriozními výrobci ČR a EU. Tomuto cíli je přizpůsobena strategie společnosti, která se opírá o solidní jednání v partnerských i obchodních vztazích a v budování dobré pověsti na českých i zahraničních trzích. Naši prioritou je spokojený zákazník. Důsledně dbáme na kvalitu jak naší výroby tak našich subdodavatelských firem.

Vzhledem k trhu, na něž většina naší produkce směřuje, se jevilo téměř nutné prokázat shodu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Budování celého systému jakosti vyvrcholilo úspěšným auditem společnosti TÜV CZ v roce 2004.

Vyjádření klienta

Chtěl bych reagovat na Váš přístup k opravě a servisu CNC stroje u nás na firmě. Díky Vášemu rozhodnutí a přístupu a samozřejmě vašemu zaměstnanci - s kolegou jste mi tzv. zachránili "život" díky velice rychlému příjezdu a následné opravě stroje po naší kolizi. Je vidět odbornost vašeho zaměstnance i jeho nového kolegy.  V první chvíli po kolizi stroje jsem měl spíše pocit marnivosti a vidina prostojů mne srazila na kolena.Když jsem dostal informaci, že váš zaměstnanec přijede již druhý den a s novými díly mne velice překvapilo a proto jsem teď sedl k počítači abych Vám ihnet napsal. Kdyby bylo možné psát někde recenze tak vám dám deset hvězdiček.I přes počáteční naše problémy s malými zkušenostmi mohu říct, že dnes již stroj pracuje o 90% více než ze začátku a to taky díky radám a proškolení od vašeho zaměstnance, kterého si vážím čím dál více.Ještě jednou mockrát děkuji!!!!  

Zdenek Zapletal - jednatel společnosti