Proč spolupracujeme již 10 let s firmou Grumant

 

1. snížení finančních nákladů na pořízení nástrojů

- cca 20%

 

2. technologická podpora při zavádění nové výroby a při speciálních operacích

- snížení výrobních časů dle výrobních zakázek od 15% do 40%

- aplikace nových nástrojů pro stávající výrobky

 

3. zřízení konsignačního skladu

- schopnost operativního použití nástrojů a tím pružně reagovat na termíny zákazníků

 

4. školení obsluhy na používání nástrojů

- řezné podmínky nástrojů

- použití vhodných karbidů a utvařečů

 

 

Vyjádření klienta

Kdo nezkusil spolupráci s firmou Grumant, ten přichází o velmi cenné výhody. Proto spolupráci s Grumantem vřele doporučuji  

Libor Bielý - zástupce ředitele pro výrobu