Cesta správným směrem!

Firmě Grumant se podařilo prodat řadu CNC obráběcích strojů značky
SMEC na našem trhu. Pojďme se nyní pěkně od začátku společně
podívat na jeden konkrétní případ, jak to vlastně vše probíhalo.

Společnost Strojírny Olšovec působí na českém trhu již více než
20 let. Výrobní areál společnosti dříve sloužící jako opravárenské dílny
pro štěrkovny a lomy v oblasti Severní Moravy se nachází 5 km severně
od města Hranice na Moravě. Společnost jej získala v rámci velké privatizace
ve veřejné soutěži v roce 1993. Zpočátku firma převzala zakázkovou
náplň původního určení dílen jako servisního závodu. Postupně
doplňovala rozsah nabízených služeb a prací tak, jak se vyvíjely požadavky
trhu na služby v oblasti strojírenské výroby a těmto požadavkům
také přizpůsobila investice týkající se vybavení strojního provozu.
Postupem času pak byla firma schopna nabízet stále se rozšiřující rozsah
prací a služeb a vyrábět stále větší a složitější strojní dílce podle přání
rozrůstajícího se portfolia zákazníků. „Měnící se ekonomická situace
ve světě a tím i na trhu v České republice nám i našim zákazníkům
diktuje hledat nové výrobky a poskytovat lepší služby než doposud,“
říká jednatel společnosti Strojírny Olšovec pan Stupárek a pokračuje:
„Nechceme spoléhat jen na poskytování prací a služeb podle přání
svých zákazníků, ale i hledat svůj vlastní výrobní program. Z těchto
důvodů jsme se zaměřili na výzkum a vývoj v oblasti využití biomasy
v různých jejich podobách za účelem získání a využití její energetické
hodnoty a její přeměny v tepelnou, příp. elektrickou energii.“ V rámci
těchto vytyčených cílů společnost zpracovala řadu projektů a žádostí
o získání dotací z různých zdrojů financujících tyto aktivity. V roce
2013 se firmě podařilo získat dvě dotace z Evropských fondů. V rámci
Operačního programu Podnikání a inovace v programu Rozvoj pořídili
CNC frézovací a vyvrtávací centrum HCB 110 CNC a v rámci programu
Inovace – inovační projekt pořídili CNC soustružnické centrum
PL 45XLM. Právě toto soustružnické CNC centrum by mělo umožnit
rozvíjet oblast rozšíření vlastního výrobního programu a zlepšování
služeb pro jejich zákazníky tím, že doplnilo technologické strojní vybavení
o nejmodernější stroj umožňující soustružení, vrtání a frézování
při jednom upnutí obrobku. Ve výběrovém řízení byla z oslovených
firem vybrána firma Grumant, která nejlépe splňovala zadané náročné
parametry na toto centrum a nabídla nejnižší cenu.

 

Rozhovor s jednatelem společnosti Strojírny Olšovec
panem Stupárkem o průběhu realizace zakázky


Proč jste se rozhodli pro CNC soustruh s těmito parametry?


Hlavním důvodem bylo diverzifikovat možnosti naší nabídky strojního
obrábění. Dalším velmi důležitým faktorem byla potřeba rychle
a efektivně uspokojit stále narůstající poptávku našich zákazníků na
obrábění těžkých a tvarově složitých hřídelových součástí. Na základě
výběrového řízení jsme se pak rozhodli pro CNC soustruh SMEC od
dodavatele firmy Grumant, neboť splnili všechny proklamované podmínky
při nejnižší nabízené ceně a nabídli nejkratší lhůtu dodání stroje.


I přes podporu EU muselo jít o značnou investici ve vašem
rozpočtu. Neváhal jste s realizací celého projektu, když jste se
dozvěděl, že jde o stroj SMEC, který zatím není na našem
trhu dobře známý?


Neváhal, uvažoval jsem úplně jinak. Firmu Samsung jako takovou
považuji za silnou globální společnost s velmi dobrým jménem na
celosvětové úrovni. Mám doma již mnoho produktů tohoto jihokorejského
výrobce a žádný mě zatím nezklamal. Ba naopak – jsou to
vesměs špičkové výrobky. Tak proč bych měl nyní „malovat čerty na
zeď“. Navíc mě přesvědčily parametry stroje, na které ostatní výrobci
zkrátka nedosahovali. S dodavatelem stroje – firmou Grumant – to bylo
podobné. Věděl jsem, že za sebou nemá dlouhou historii v oblasti dodávek
CNC strojů. Ale také vím, že jde o velmi silnou společnost v oblasti
dodávek nástrojů a technologií pro třískové obrábění na našem trhu
a v tomto ohledu jsem na ně dostal ty nejlepší reference. Věřil jsem, že
dostojí svým závazkům, neboť měla společný cíl jako naše firma, a to
nabídnout na českém trhu to nejlepší v oblasti moderních technologií
pro soustružení.


Můžete ve zkratce popsat, jak probíhala samotná realizace
dodávky, instalace, oživení stroje?


Firmu na manipulaci jsme si zajistili sami. Technik Grumantu dohlížel
na dodržení vázacího plánu a všech pravidel pro manipulaci se
strojem. Stroj se umístil na vyznačené místo, provedlo se jeho kotvení
a dva dny se nechaly vyzrát kotevní prvky. Následně nastoupili dva
servisní technici firmy Grumant a během pěti pracovních dnů připojili
ke stroji veškeré periferie, pečlivě ho vyvážili a uvedli do provozu. Po
ukončení servisních prací ihned dorazil aplikační technik, který má
na starosti provedení zkoušky, měření geometrie stroje a zaškolení
obsluhy. V našem případě se stroj předával nejen na změření geometrie
stroje pomocí různých měřidel, ale i na odzkoušení obrobení vzorového
dílce. Všechny zkoušky proběhly s pozitivním výsledkem a mohlo dojít
k oficiálnímu předání stroje a podpisu předávacího protokolu. Do této
chvíle jste nám v podstatě popsal standardní schéma prodejů většiny
dodavatelů strojů.


Co bylo u společnosti Grumant jiné?


Máte pravdu. Doposud jsem mluvil o běžném smluvním rozsahu
závazků mezi dodavatelem a odběratelem stroje. „Nashledanou, a –
dobře slouží“ to bych v tuto chvílí pravděpodobně slyšel od většiny
dodavatelů strojů. Od Grumantu jsem toho ale dostal mnohem víc! Jak
řekl pan Josef Rašina z firmy Grumant po papírovém předání stroje: „Tak,
teď teprve začíná ta pravá zábava a spolupráce.“ Aplikační technik zde
po předání stroje strávil další více než týden cca 10–12 hodin denně.
Velmi důkladně a podrobně proškolil nejen obsluhu stroje, co se týče
programování, ale i použití moderních trendů a strategii v obrábění.
V podstatě docházel jako náš zaměstnanec a na konkrétních zakázkách
realizovaných naší firmou probíhalo školení od přípravy nástrojů,
vytvoření programů pro obrábění do vyhotovení dílce. Tento způsob
školení se nám osvědčil jako naprosto nejefektivnější. Díky tomuto

přístupu celého týmu Grumant jsme neztratili fakticky žádný, tolik
drahocenný čas na rozběhnutí stroje, doškolení obsluhy a dosažení
vysoké produktivity. V podstatě jsme mohli od prvního dne od předání
stroje využívat stoprocentní potenciál nové výrobní kapacity. To vše
v ceně dodávky stroje v rámci podpory zákazníka.


Je ještě něco, co vás v rámci vzájemné spolupráce zaujalo?


Ano, velmi zásadní bonus. Nazývám to strojařská symbióza, pro
někoho možná barterový obchod… Popíšu. Máte zakázku na složitý
obrobek, potřebujete poradit s technologii, nástroji a s naprogramováním.
Zavolám do Grumantu, přijede jejich aplikační technik, udělá návrh
technologie, následně naprogramuje přímo na stroji a vytipuje nástroje.
Výsledkem spolupráce je spokojenost na obou stranách. Já jsem spokojený
– mám naprogramováno a objednané nástroje u firmy Grumant –
a oni jsou spokojeni, nebo – realizovali obchod s nástroji. No, není to
úžasné? Tento model se mi osvědčil již na několika zakázkách, a proto
dostal aplikační technik mou plnou důvěru při dodávkách nástrojů
na moje zakázky – on vytipuje a já objednám. A to jsem před realizací
stroje znal firmu Grumant v podstatě jen ze strojírenských časopisů…

Co byste vzkázal firmám podobným té vaší?


Naše společnost je přesvědčena, že chce‑li
úspěšně kráčet na „cestě
správným směrem“, musí se obklopit dobrými spolupracovníky uvnitř
firmy, získat moderní strojní vybavení, poskytovat nadstandardní služby
zákazníkům a v neposlední řadě si také vybrat ty nejlepší partnery pro
spolupráci při plnění svých cílů. Po zkušenostech s firmou Grumant
jsme přesvědčeni, že toto se nám podařilo právě navázáním úzké
spolupráce s ní a můžeme ji všem firmám vyvíjejícím podobné aktivity
jako ta naše vřele doporučit.


Děkujeme za rozhovor.

Vyjádření klienta

„Naším cílem je dát definici „standardní“ prodejce strojů novývýznam. Pokud bychom zkrátka neměli něco navíc, pravděpodobněbychom na dnešním přesyceném trhu s obráběcímistroji neuspěli. My naštěstí to „něco navíc“ máme. Máme vícenež 21 let zkušeností z oblasti třískového obrábění, silný týmtechnologů, servisní tým, rozsáhlý sklad nástrojů s promyšlenýmsystémem logistiky s dodávkami do druhého dne, showroomobráběcích strojů, systém provozu konsignačních skladů u celéřady zákazníků, výjimečný systém automatů na výdej nástrojůa jejich evidenci. Zkrátka vše, abychom mohli celý výrobní procesnabídnout na klíč, a navíc za velmi zvýhodněných podmínek.V případě vzájemné spolupráce v oblasti dodávek nástrojů proCNC obrábění je možné náklady na stroj stlačit hluboko podstandardní tržní cenu. Strojírny Olšovec jsou konkrétním zákazníkemcelého procesu.“    

Josef Rašina, vedoucí divize strojů firmy Grumant

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace