Popis spolupráce

Na základě dlouholeté spolupráce vzniklo několik společných úspěšných projektů v oblasti výroby a dodávek komponentů pro železniční a lodní dopravu, těžké stavební stroje, větrné elektrárny, metro soupravy věhlasných evropských měst. Firma Grumant je dodavatelem technologických celků od zajištění implementace daných projektů do výroby, servisování, dodávky nástrojů a zařízení nezbytných pro každodenní provoz a garantuje předem stanovené ceny a časy za kterých dané technologie fungují. Zákazník tak předem přesně ví za jak dlouho je schopen vyrobit potřebné množství výrobků a za jakou cenu.  Spolupráce našich firem probíhá neustále a to hned na několik frontách, nejdůležitější pro zákazníka je technologická podpora a optimalizace stávajících procesů s cílem neustále snižovat výrobní časy a spořit zákazníkovi strojní náklady na všech výrobcích které procházejí výrobou ČKD KH a provoz Chrudim.

Vyjádření klienta

Nejdůležitější pro zákazníka je technologická podpora a optimalizace stávajících procesů s cílem neustále snižovat výrobní časy a spořit zákazníkovi strojní náklady na všech výrobcích, které procházejí výrobou.  

Pavel Kopecký - Grumant s.r.o.