Popis spolupráce

Firma GTW je bezpochyby jedním z top hráčů na v oblasti výroby kompletů speciálních ložisek pro různé energetické celky jako jsou například parní či plynové turbíny, větrné elektrárny nebo speciální čerpadla určená pro čerpání strategických surovin.

Firma Grumant je výhradním dodavatelem nástrojů a servisu pro kompletní zajištění výroby. V nedávné minulosti cca před 5ti lety tomu však nebylo a zákazník se potýkal s problémy, ať už s nepravidelnými dodávkami, kolísáním cen, nekvalitou bněkterých technologických řešení atd. Po několika menších pilotních projektech na začátku se GTW rozhodlo naplno svěřit správu nástrojů a kompletní servis na poli třískového obrábění firmě naší firmě. Od té doby se podařilo snížit celkové strojní náklady o cca 20% díky sjednocwení sortimentu a hlavně díky te poradenství a optiamlizace většiny obráběcích procesů. Jednou z nejdůležitějších součástí je také zavedení TB pro zajištění 24 hod dostupnosti nástrojů na dílně. Důkazem úspěšné spolupráce budiž již déle než 5 let fungující spolupráce a spokojenost vedení společnosti GTW.

Vyjádření klienta

Podařilo se snížit celkové strojní náklady o cca 20%, díky sjednocení sortimentu a hlavně díky technologickému poradenství a optimalizaci většiny obráběcích procesů.  

Zdeněk Bělín - Grumant s.r.o.