Reference

Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce s firmou Unex se snažíme pohlížet na výrobní proces jako celek. Přinášíme tak úspory jak časů hlavních tak vedlejších. Jako příklad zkrácení časů hlavních můžeme uvést nasazení fréz s kruhovými VBD na hrubování otvorů výložníků. Později jsme zkrátili čas této operace znovu pomocí rychloposuvových fréz. Příkladem zkrácení vedlejších časů je nasazení redukcí z metrického kužele velikosti 100 na kužel HSK. To umožní výrazně rychlejší výměnu nástrojů mezi operacemi. 

Vyjádření klienta

Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce s firmou Unex se snažíme pohlížet na výrobní proces jako celek. Přinášíme tak úspory jak časů hlavních tak vedlejších.  

Zdeněk Bělín - technolog Grumant s.r.o.