Slovo majitele společnosti

Společnost Fermat Group a.s. je přední Český, dynamicky se rozvíjející výrobce CNC strojů, patřící řadu let k předním světovým hráčům na trhu velkých horizontálních vyvrtávaček. Vysoká dynamika růstu naší společnosti a značný úspěch na celosvětovém trhu ale nepřišly jen tak samy od sebe - jsou výsledkem celé řady pečlivě promyšlených a úspěšně provedených kroků vedení společnosti i kolektivu zaměstnanců.

Jedním z takových kroků byla volba strategických dodavatelů a následná bezchybná spolupráce. Tento krátký článek stručně popisuje podstatu naší spolupráce se spoleřností Grumant s.r.o., klíčového dodavatele obráběcích nástrojů a technologie.

Vyjádření klienta

Dnes máme v pražské obrobně o 30% menší absolutní měsíční náklady na nákup nástrojů, než tomu bylo v roce 2010 i když celkový objem obrábění se navýšil cca pětinásobně. Přínos ze spolupráce naší společnosti se společností Grumant s.r.o. je nepopiratelný.   

Jiří Ferenc - majitel