Voraussetzungen für die Eintragung

Prodejce se zavazuje: že nebude svěřená osobní data zákazníka prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez souhlasu zákazníka, že nepoužije svěřená osobní data zákazníka pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu, bez souhlasu zákazníka, že na přání zákazníka a bez udání jeho důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze.